Zdravlje žene

Skrining raka dojke

Mamografija je zlatni standard i najšire korišćen skrining modalitet (procedura-tehnologija) za otkrivanje raka dojke.
Dostupna stručna literatura pokazuje da kada se karcinom dojke otkrije na vreme u preko 90 % slučajeva lečenje ima dobru prognozu. Međutim zbog kasnog otkrivanja bolesti smrtnost od karcinoma dojke još uvek je veoma visoka.
Postoje klinički verifikovani dokazi u vidu randomizovanih, kontrolisanih studija iniciranih pre 50 godina da skrining raka dojke smanjuje mortalitet kod žena od 50-69 godina.


Skrining raka dojke mora biti Populacioni (znači SVE žene definisanog godišta), Organizovani, strogo kontrolisanih performansi i kvaliteta svih parametara i Održiv. To znači da sme i mora da ga organizuje isključivo Država.

 

TIM je ponosan učesnik u organizaciji Skrininga Raka Dojke u Republici Srbiji, kao preduzeće koje je instaliralo i danas vodi računa o ispravnosti 39 mamografskih jedinica koje učestvuju u skriningu i koje čine 70% skrining potencijala!

 

TIM je instalirao HOLOGIC mamografske jedinice na 39 lokacija „Projekta za poboljšanje kapaciteta rane dijagnostike raka dojke u Republici Srbiji“ finansiran od strane Države Japana (日本国)

 

Saznajte više

Pretraga