Maksilofacijalna hirurgija i ORL

Implant planiranje i proizvodnja vodiča/stentova

REŠENJA

 

  • 3D Diagnosys
  • PlastyCAD
  • REALGUIDE - navođena hirurgija
  • EVOGUIDE

 

HIRURŠKI SETOVI

 

Univerzalni hirurški komplet za vođenu hirurgiju.
 
Iskustvo stečeno tokom više stotina izvedenih operacija i klinička podrška najboljih svetskih lekara objedinjeni su u najnovijoj verziji hirurškog kompleta RealGUIDE:
 
  • Univerzalan, pogodan za sve platforme implantata
  • Jednostavan za korišćenje
  • Kompletan, od pripreme mesta implantata do potpunog vođenjna implantata kroz hirurški stent
  • Može se prilagoditi potrebama korisnika i povezati sa postojećim sistemima

Pretraga